Tin tức - Sự kiện rss
Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023
10-2018
Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: 1. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2013 - 2018); Mục tiêu nhiệm kỳ V (2018 - 2023) 2. Kiểm điểm sự lãnh... 

Văn kiện dự thảo Đại hội lần thứ V
03-2018
Dự thảo lần thứ 5 - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2018-2023) Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ V (2018 - 2023) Dự thảo lần thứ 2 - Báo... 

Bộ Giao thông vận tải trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội
02-2018
Bộ Giao thông Vận tải trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam một số nội dung kiến nghị tại Văn bản số 110/HHVT-TV 

Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023)
01-2018
download các file theo link đính kèm 

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về Thay đổi hình thức thế chấp ngân hàng
07-2017
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 71/KN-HHVT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh... 

Xem theo ngày :