Tin tức - Sự kiện rss
Tổ chức tập huấn
07-2015
Theo đề nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tập huấn, kiểm tra, cấp Chứng nhận tập huấn đối với người điều hành vận tải,... 

Xem xét việc hạ cấp đường QL70
06-2015
đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có quyết định 1381/QĐ-TCĐBVN ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc công bố cấp... 

Báo cáo về chi phí Vận tải và chở hàng quá tải
04-2015
Ngày 06 tháng 4 năm 2015, Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã làm việc với Ủy Ban kinh tế Quốc hội khóa XIII về việc cơ chế chính sách pháp... 

Bài phát biểu tại: Hội nghị Sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch số 12593-KHPH-BGTVT-BCA
01-2015
Bài phát biểu tại: Hội nghị Sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch số 12593-KHPH-BGTVT-BCA của 2 Bộ: Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an được tổ chức... 

Xem theo ngày :