Tin tức - Sự kiện Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Trả lời công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB về việc đề nghị đính chính thông tin chưa chính xác về Công ty TNHH GRAB. Sau khi xem xét nội dung công văn, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin trao đổi, trả lời Công ty TNHH GRAB như sau: http://www.hiephoivantaioto.vn/news/tra-loi-cong-van-so-2003-2019-cv-grab-vn-ngay-20-thang-3-nam-2019-cua-cong-ty-tnhh-grab/ct-1263 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Thông tin, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải ô tô Công văn cố 29/HHVT-TTr ngày 25 tháng 3 năm 2019 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/thong-tin-de-xuat-giai-phap-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-thue-trong-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-o-to/ct-1262 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Quản lý công tác khám sức khỏe đối với người lái xe http://www.hiephoivantaioto.vn/news/quan-ly-cong-tac-kham-suc-khoe-doi-voi-nguoi-lai-xe/ct-1261 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP http://www.hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-som-ban-hanh-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-86-2014-nd-cp/ct-1260 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Tổ chức giao thông hợp lý để giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đường bộ vào dịp lễ, tết, chúng ta thường thấy tình trạng ùn tắc giao thông 1 chiều trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc, đoạn đường các cửa ngõ vào các thành phố lớn. Trước các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều ra, sau các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều vào, cụ thể sau kỳ nghỉ Tết Kỷ hợi 2019 lại tắc một chiều trên cả chiều dài hàng chục km trên Quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ I. Trong khi chiều ngược lại rất ít phương tiện lưu thông. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/to-chuc-giao-thong-hop-ly-de-giam-tinh-trang-un-tac-giao-thong-tren-duong-bo/ct-1259 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Việc thu phí sẽ được tổ chức thu tại Bỉm Sơn vị trí trước đây đã thu phí cho tuyến đường tránh phía Đông Thành phố Thanh Hóa Văn bản số 02/HH-CV, ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa và ý kiến từ các doanh nghiệp vận tải một số địa phương về “Phương án thu phí dịch vụ sử dụng tuyến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa theo hình thức BOT”, đã đưa vào khai thác từ tháng 12/2018. Theo Thông báo kết luận số 648/TBKL, ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, theo đó việc thu phí sẽ được tổ chức thu tại Bỉm Sơn vị trí trước đây đã thu phí cho tuyến đường tránh phía Đông Thành phố Thanh Hóa. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/viec-thu-phi-se-duoc-to-chuc-thu-tai-bim-son-vi-tri-truoc-day-da-thu-phi-cho-tuyen-duong-tranh-phia-dong-thanh-pho-thanh-hoa/ct-1258 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Tăng cường quản lý lái xe, đảm bảo ATGT http://www.hiephoivantaioto.vn/news/tang-cuong-quan-ly-lai-xe-dam-bao-atgt/ct-1257 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN http://www.hiephoivantaioto.vn/news/chuong-trinh-doan-cong-tac-tai-tokyo-nhat-ban/ct-1256 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Tham gia ý kiến dự thảo nghị định thay thế nghị định 86/NĐ- CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô http://www.hiephoivantaioto.vn/news/tham-gia-y-kien-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-86-nd-cp-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to/ct-1255 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT VATA Lấy ý kiến Dự thảo các Quy chế của Hiệp hội http://www.hiephoivantaioto.vn/news/lay-y-kien-du-thao-cac-quy-che-cua-hiep-hoi/ct-1254 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tai-hoi-nghi-ban-thuong-vu-ban-chap-hanh-tai-thanh-pho-bac-giang-ngay-14-15-thang-12-nam-2018/ct-1253 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức Hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 601/CTPH-UBATGTQG-CĐGTVTVN-HHVTOTVN, ngày 05 tháng 11 năm 2018 và Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về “Tổ chức Hội thi lái xe giỏi và An toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hưởng ứng, thực hiện Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02/11/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam, với các nội dung cụ thể sau đây: http://www.hiephoivantaioto.vn/news/trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-phoi-hop-to-chuc-hoi-thi-lai-xe-o-to-gioi-va-an-toan-nganh-giao-thong-van-tai-nam-2018/ct-1251 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP TAXI VÀ NGƯỜI LÁI TAXI KHÔNG ĐÌNH CÔNG ĐỂ PHẢN ĐỐI GRAB http://www.hiephoivantaioto.vn/news/keu-goi-cac-doanh-nghiep-taxi-va-nguoi-lai-taxi-khong-dinh-cong-de-phan-doi-grab/ct-1249 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT VATA: CẦN COI HOẠT ĐỘNG CỦA GRAB NHƯ KINH DOANH TAXI Hà Nội (TTXVN 7/11) Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/NĐ - CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trong đó có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong việc quản lý xe Grab như thế nào?. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA) xung quanh vấn đề quản lý loại hình xe Grab. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/vata-can-coi-hoat-dong-cua-grab-nhu-kinh-doanh-taxi/ct-1248 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Đại lộ Chủ tịch VATA: “Đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Hiệp hội để đạt hiệu quả cao hơn” (Đại lộ) Ngày 12/10/2018, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quyền làm Chủ tịch Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân sự kiện này tạp chí Vận tải Ô tô và dailo.vn đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền. http://www.hiephoivantaioto.vn/news/chu-tich-vata-de-xuat-cac-giai-phap-doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong-cua-hiep-hoi-de-dat-hieu-qua-cao-hon/ct-1247 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Công văn số: 006/08/K5/HHVT-TV Thông báo kết quả Đại hội và triển khai nhiệm vụ khóa V http://www.hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-so-006-08-k5-hhvt-tv/ct-1246 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ V (2018 - 2023) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/nghi-quyet-hoi-nghi-ban-chap-hanh-lan-thu-nhat-nhiem-ky-v-2018-2023/ct-1245 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V nhiêm kỳ (2018 - 2023) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-v-nhiem-ky-2018-2023/ct-1244 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: 1. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2013 - 2018); Mục tiêu nhiệm kỳ V (2018 - 2023) 2. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 3. Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm tra nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 4. Tài chính nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-dai-hoi-v-nhiem-ky-2018-2023/ct-1242 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Số: 033 /HHVT-TV V/v Quy hoạch bến xe khách http://www.hiephoivantaioto.vn/news/so-033-hhvt-tv-v-v-quy-hoach-ben-xe-khach/ct-1239 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Văn kiện dự thảo Đại hội lần thứ V Dự thảo lần thứ 5 - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2018-2023) Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ V (2018 - 2023) Dự thảo lần thứ 2 - Báo cáo Ban kiểm tra; Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo BCH http://www.hiephoivantaioto.vn/news/van-kien-du-thao-dai-hoi-lan-thu-v/ct-1238 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Bộ Giao thông vận tải trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Bộ Giao thông Vận tải trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam một số nội dung kiến nghị tại Văn bản số 110/HHVT-TV http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bo-giao-thong-van-tai-tra-loi-mot-so-kien-nghi-cua-hiep-hoi/ct-1237 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023) download các file theo link đính kèm http://www.hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-cac-van-ban-du-thao-dai-hoi-v-2018-2023/ct-1236 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT Một số kiến nghị gửi cơ quan Nhà nước http://www.hiephoivantaioto.vn/news/mot-so-kien-nghi-gui-co-quan-nha-nuoc/ct-1234 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT VATA Báo cáo tổng kết năm 2017 http://www.hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tong-ket-nam-2017/ct-1233 Fri, 26 Apr 2019 16:49:07 GMT